tomtam1771    พุธ 21 พ.ย. 2018 11:27 pm
รูปภาพ

America รัฐแห่งอิสระภาพ
สหรัฐอเมริกา เป็นสหพันธ์สาธารณรัฐแบบมีรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วยรัฐ 50 รัฐ บนพื้นที่กว่า 3ล้านตารางไมล์ หรือใหญ่กว่าประเทศไทยถึง18เท่า ด้วยความพร้อมและทันสมัยของเทคโนโลยี ความสวยงามของประเทศ และวัฒนธรรมอันหลากหลายจากการรวมตัวกันของหลากหลายชนชาติที่ได้อพยบเข้าไปตั้งถิ่นฐานกว่าหมื่นปี ทำให้อเมริกาเป็นประเทศที่มีภาษาใช้กันมากที่สุดในประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อังกฤษ สเปน จีน ฝรั่งเศส ตากาล็อค เวียดนาม เยอรมัน แต่ประชากรส่วนใหญ่ในอเมริกาใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร ด้วยเหตุผลนี้ จึงทำให้นักศึกษาต่างชาติเลือกที่จะมาเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแห่งนี้

ข้อดีของการเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา
คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่ามาเรียนต่อ อเมริกานอกจากจะได้ความรู้แล้วยังได้สิ่งที่เป็นประโยชน์อื่นๆอีกด้วย เพราะเป็นประเทศที่กว้างใหญ่และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทำให้คนเรามีมุมมองที่แตกต่างกัน อีกทั้งตัวเลือกของสถาบันก็มีมากกว่าประเทศอื่น ถึงจะราคาค่าเรียนจะแพงกว่าแต่รู้สึกว่าโอกาสต่างๆน่าจะมีมากกว่า ด้วยเหตุผลที่ว่าการศึกษาของอเมริกายังก้าวล้ำเป็นเลิศกว่าใครไม่ว่าจะเป็น:
- Academic Excellence
- Variety of Educational Opportunities
- Cutting-Edge Technology
- Opportunity for Research, Teaching, and Training
- Flexibility
- Support Services for International Students
- Campus Life
- Global Education
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11