อัญมณี    จันทร์ 09 ก.ค. 2018 4:11 pm
โรงพยาบาลปิยะเวชช์ ระยอง รับสมัครบุคลากรทางการแพทย์
1.เภสัชกร
2.นักรังษีเทคนิค
3.นักเทคนิคการแพทย์
4.พยาบาลวิชาชีพ
5.เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน
1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
2.มีใบประกอบวิชาชีพ
3.มีใบขับขี่รถยนต์
4.มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และต่างๆ
5.สามารถพูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาต่างประเทศได้
6.มีภาวะผู้นำ บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีจิตวิทยาในการสื่อสาร และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
7.หากมีประสบการณ์ทำงานโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานการสมัครเอกสารอย่างละ 3 ชุด รูปถ่าย 3 แผ่น
1.รูปถ่าย 1 นิ้ว
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.สำเนาวุฒิการศึกษา
5.สำเนาใบประกอบโรคศิลป์
6.สำเนาผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
7.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)
8.สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน

ติดต่อที่แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล
K.อัญมณี 084-7659162
Anyamanee24@hotmail.com
   Kachaporn    อังคาร 10 ก.ค. 2018 1:53 pm
ด่วน!! รับสมัครพนักงานธุรการบัญชี

รายละเอียด
-จัดเก็บเอกสารทางบัญชี
-เปิดใบกำกับภาษี / วางบิลเพื่อไปรับเช็คกับลูกค้า
-บันทึกภาษีซื้อและภาษีขาย บัญชีแยกประเภท
-จัดเตรียมเอกสารเจ้าหนี้เพื่อออกเช็คจ่ายในแต่ละงวด ตามเจรจาลูกหนี้ค้างจ่าย
-ดูแลจัดทำใบสำคัญ รับ-จ่าย

คุณสมบัติ
-การศึกษาปวส.-ปริญญาตรี จบทางด้านบัญชี
-มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
-มีความอดทน กระตือรือร้น ในการทำงาน
-เรียนรู้เร็ว สามารถใช้ Ms office ได้
-สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้

สนใจสมัครกรุณาติดต่อ คุณแหม่ม โทร 02-943-8457 , 02-943-8254
ส่งใบสมัครได้ที่ Email : sao@changsiam.com
หรือ Walk in เข้ามาเขียนใบสมัครด้วยตัวเองที่ บริษัท เอส เอ โอ การเกษตร จำกัด รามอินทรา28 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กม5 กทม
   regent    พุธ 11 ก.ค. 2018 9:55 am
Jewellery Designer นักออบแบบเครื่องประดับ (ด่วนมาก!!)
งานประจำ (จันทร์-ศุกร์) 41 ซอยสุขุมวิท 56 แขวงพระโขนงใต้ เขต พระโขนง กรุงเทพ 10260

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::
* ไม่จำกัดอายุ แบะประสบการณ์
* ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา และสาขาวิชา
* มีความชอบในการออกแบบเครื่องประดับ (ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านนี้โดยเฉพาะ) วาดแบบด้วยมือหรือ บนโปรแกรมก็ได้
* สื่อสารภาษาอังกฤษได้ (ระดับพอใช้-ดี)
* ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ (Excel , ACDsee ,CorelDRAW )
* ใช้ Social media ได้ (Facebook , Instagram , ฯลฯ)
* มีความอดทน ซื่อสัตย์ ต่อการทำงาน
* รักสัตว์ (ภายในออฟฟิตมีสุนัขอยู่ด้วยค่ะ)

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนที่รับ(อัตรา) 1 คน

สวัสดิการ
-ค่าอาหารประจำวัน
-โบนัสประจำปี
-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
-วันหยุดพักร้อนประจำปี
-ประกันสังคม

เขตพื้นที่ เขตพระโขนง BTSอ่อนนุช
วิธีการรับสมัคร
- สมัครผ่านทางอีเมล (regentjewellery@loxinfo.co.th)
- ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล 02-331-7966 ต่อ 11 คุณพรรษกร

www.regentjewellery.com
   Chutinun_pr    ศุกร์ 13 ก.ค. 2018 4:13 pm
มหาวิทยาลัยคริสเตียน สังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
เปิดรับสมัครอาจารย์พยาบาล จำนวนมาก
1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์หรือสาขาสัมพันธ์
2) มีประสบการณ์ทำงานด้านการพยาบาลวิชาชีพไม่น้อยกว่า 2 ปี
2. ผู้ที่มีประสบการณ์การเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาหรือตำแหน่งทางวิชาการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. อัตราเงินเดือน ค่าวิชาชีพ และค่าตอบแทน พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อได้ที่ สำนักบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยคริสเตียน
หรือส่งทาง E-mail : supatrak@christian.ac.th โทร. 034-388-555 โทรสาร 034-274-500
   อัญมณี    อาทิตย์ 15 ก.ค. 2018 7:40 pm
โรงพยาบาลปิยะเวชช์ ระยอง รับสมัครบุคลากรทางการแพทย์
1.เภสัชกร
2.นักรังษีเทคนิค
3.นักเทคนิคการแพทย์
4.พยาบาลวิชาชีพ
5.เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน
1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
2.มีใบประกอบวิชาชีพ
3.มีใบขับขี่รถยนต์
4.มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และต่างๆ
5.สามารถพูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาต่างประเทศได้
6.มีภาวะผู้นำ บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีจิตวิทยาในการสื่อสาร และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
7.หากมีประสบการณ์ทำงานโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานการสมัครเอกสารอย่างละ 3 ชุด รูปถ่าย 3 แผ่น
1.รูปถ่าย 1 นิ้ว
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.สำเนาวุฒิการศึกษา
5.สำเนาใบประกอบโรคศิลป์
6.สำเนาผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
7.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)
8.สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน

ติดต่อที่แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล
K.อัญมณี 084-7659162
Anyamanee24@hotmail.com
   sukstech    อังคาร 17 ก.ค. 2018 4:33 pm
- ดูแลบัญชี รายรับ รายจ่ายของบริษัท
- ติดต่อ วางบิล รับเช็ค ของลูกค้า
- งานธุรการ เอกสารทั่วไป
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าได้
คุณสมบัติ
1. อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรับผิดชอบและละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
5. ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
6. มีความอดทนสูง
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
Emill : adstechtools@gmail.com
เบอร์ 0817208197
   Chutinun_pr    พฤหัสฯ. 19 ก.ค. 2018 12:18 pm
มหาวิทยาลัยคริสเตียน สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
เปิดรับสมัครอาจารย์พยาบาล จำนวนหลายอัตรา
1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์หรือสาขาสัมพันธ์
2) มีประสบการณ์ทำงานด้านการพยาบาลวิชาชีพไม่น้อยกว่า 2 ปี
2. ผู้ที่มีประสบการณ์การเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาหรือตำแหน่งทางวิชาการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. อัตราเงินเดือน ค่าวิชาชีพ และค่าตอบแทน พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อได้ที่ สำนักบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยคริสเตียน
หรือส่งทาง E-mail : supatrak@christian.ac.th โทร. 034-388-555 โทรสาร 034-274-500
   WINEPRO    จันทร์ 23 ก.ค. 2018 4:11 pm
Wine Pro Co., Ltd. is one of Thailand’s leading Wine Importer and Distributor selling to Hotels and Restaurants national wide. We are a medium size company composed of 70 staff with a Head Office located at Emquartier in Bangkok.

This position will report to the director.

Good salary + motivating incentives

Responsibilities:

• Build up sales with new and existing clients
• Maintain good relationships with existing clients.
• Execute company sales strategies and promotions.
• Create and send proposal to clients.
• Report daily activities.
• Achieve company sales objectives and set KPI’s.
• Find and develop business with new clients within the assigned area.
• Establish and maintain excellent relation with the assigned clients.
• Keep in touch with clients by telephone, e-mail and visiting sometimes.
• Manage an existing portfolio of clients within the assigned area (Hua Hin area).
• Retain and leverage up business with the assigned clients.
• Attend sales meeting whenever required.

Qualifications:

• Thai nationality, any genders, age not over 40 years old.
• At least Bachelor's Degree in any related field.
• Experience at least 5 years in Sales (FMCG, HORECA).
• Sales experience in Hua Hin area would be advantage.
• Proven successful experience in sales.
• Strong aptitude in building relations with decision makers.
• Ability in problem-solving and negotiation.
• Ambitious and self- motivated, self - management, able to work under pressure.
• Good command in English (able to communicate with foreigners).

Benefits:

• Provident fund
• Social security
• Group insurance
• 5 working days
• Flexible working hours
• Transportation allowance
• Travel allowance

Please send your resume with your current salary + expected salary to HR Pornnapa recruit@winepro.co.th

Company Address
Wine Pro Co.,Ltd
Unit 1907-1908, 19th Fl. Bhiraj Tower at Emquartier 689 Sukhumvit Rd., Klongton Nuea, Vadhana, Bangkok 10110
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11
[ ประกาศย่อย รับสมัครงาน ] » ลงประกาศรับสมัครงานฟรี ไม่ต้องสมัครสมาชิก » ที่นี่ • SiamAdvisor Jobs Center Jobs news ข่าวรับสมัครงาน เว็บลงประกาศรับสมัครงานฟรี ค้นหางาน เว็บบอร์ดลงประกาศรับสมัครงานฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัทเอกชน
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11
cron