lambobovino    เสาร์ 13 ต.ค. 2018 11:27 am
รูปภาพ

สำนักงานพัฒนาการอำเภอเขาคิชฌกูฏ เปิดการจัดงาน “กิจกรรมส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว โดยการเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ระหว่างวันที่ 11 - 13 ตุลาคม 2561 ณ บ้านคลองกระทิง หมู่ที่ 10 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
สำนักงานพัฒนาการอำเภอเขาคิชฌกูฏ จัดงาน “กิจกรรมส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว โดยการเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีทาง นายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม (นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เมื่อวัน ที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ บ้านคลองกระทิง หมู่ที่ 10 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

โดยทาง นายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม (นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ) ประธานในพิธีเปิดงาน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ว่า การจัดงาน “กิจกรรมส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว โดยการเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี”ในครั้งนี้ จะเป็นการช่วยสร้างโอกาสให้กับชุมชนและผู้ประกอบการในชุมชน ในการขยายช่องทางการตลาดที่เพิ่มมากขึ้น นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่จะช่วยสนับสนุนและผลักดันให้ชุมชน เตรียมตัวและเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดทางการค้าการท่องเที่ยว พัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ในชุมชน สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

นอกจากนั้น ยังมีการจัดประกวด “การแข่งขันการทำอาหารพื้นถิ่น OTOP รสไทยแท้” และ การแข่งขันประกวดร้องเพลง ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานภายใต้ชื่องาน “กิจกรรมส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว โดยการเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" งานที่รวมสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมไปด้วยอาหารท้องถิ่น ไว้กว่า 20 ร้านค้า ช้อป ชิม สินค้ามากมาย พบกันได้ตั้งแต่วันที่ 11 - 13 ตุลาคม 2561 ณ บ้านคลองกระทิง หมู่ที่ 10 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรีชมคลิปโปรโมท
https://www.youtube.com/watch?v=ifh82VFXsvw&feature=youtu.be
 
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11